LIÊN HỆ

Năm Châu Mũi Né Beach

Khu phố 5, Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam
ĐT: (+84) 62.3849 323 – (+84) 62.3849 673
Fax: (+84) 062.3849 672
Email: info@namchauresort.com
 

Văn phòng kinh doanh tại TP. Hồ Chí Minh

2C1-2C2 Trường Sa, Phường 19, Bình Thạnh, Tp. HCM
ĐT: (08) 3840 8968 – (08) 3840 8969
Email: sales@namchauresort.com 
Website: namchauresort.com


Họ Tên (*)
Email (*)
Tiêu đề
Nội dung