19 04 2017
 

   Giá phòng 

+ Trong tuần (CN – T6): 1.260.000 VNĐ

+ Cuối tuần (T6-T7): 1.557.000 VNĐ

(Giá đã bao gồm thuế và phí dịch vụ)