19 04 2017
 

   Giá phòng 

    + Trong tuần (CN – T6): 1.400.000 VNĐ

  + Cuối tuần (T6-T7): 1.730.000 VNĐ

   (Giá đã bao gồm thuế và phí dịch vụ)