19 04 2017

 

   Giá phòng 

   + Trong tuần (CN – T6): 1.150.000  VNĐ

  + Cuối tuần (T6-T7): 1.400.000 VNĐ

  •    (Giá đã bao gồm thuế  và phí dịch vụ)